Gifrer Serum Fizyolojik Damla 20’li – Burun ve Göz Temizliği için

Gifrer Serum Fizyolojik Damla 20’li – Burun ve Göz Temizliği için

Gifrer Serum Fizyolojik Damla 20’li

Burun ve göz temizliği için

Serum Fizyolojik

Aynı zamanda günlük yaşamın içinde oluşan küçük rahatsızlıkları da gidermektir.

Gifrer size bebeğinizin burnunu Serum Fizyolojik ile iyileştirmenize yardım eder…

Gözyaşları içinse sadece minik bir okşayış yeterlidir!

Önerilen Kullanım Yerleri ve Şekli

Burun Temizliği

Gifrer Serum Fizyolojik mukus yüzünden zorlaşan burun temizliğinde kullanılır. Fazla salgının yok edilmesinde faydalıdır. Nemlendirici özelliği sayesinde yetişkinlerde burun kuruluğunu hızlıca giderir.

Hijyen ihtiyacına bağlı olarak, her burun deliğini günde birkaç kez yıkayınız. (Günde 1-6 kez ya da gerektiği kadar)

Göz Temizliği

Gifrer Serum Fizyolojik yetişkinler ve çocuklarda olduğu gibi, küçük çocuklarda da göz temizliği ve hijyeni için kullanılabilir.

Günde 1-6 kez ya direkt olarak konjonktival keseye damlatılarak veya steril kompres yardımı ile kullanılır.

Kullanım Önerileri

Bebeklerin burnunun günlük banyo sırasında yıkanmasını tavsiye edilir.

Bu aynı zamanda nezleye ve farenjite yakalanmalarına engel olacaktır. Burun tıkanıklığında, bebeklerin nefes alıp vermesi oldukça güçleşir.

Bebeklerin altı aydan evvel ağızdan nefes alıp vermediğinin bilinmesi gerekmektedir. 

Nefes alıp vermedeki bu zorlanmalar uyku bozukluğuna ya da beslenme zorluğuna sebep olabilir.

Nezle olunduğunda burun gündüz akar gece sık sık tıkanır.

Bu tip durumlarda tavsiyemiz, gün içinde 6 kez Gifrer Serum Fizyolojik ile 1 yıkama yapılması olacaktır.

Serum fizyolojik (SF), tıp biliminde kullanılan bir serum türüdür.

Halk dilinde tuzlu su olarak bilinen serum fizyolojik, %0.9 NaCl izotonik olarak açıklanan eriyiktir. Osmotik olarak eşit olduğu için “fizyolojik” adını taşır. Pediatri grubunda burun damlası şeklinde kullanılmasında bir miktar antimikrobiyal etkisi olduğundan tercih nedenidir.

Bebeklerin burun temizliği, diyabet koması, göğüs protezi, kan ve plazma hacminin ani düşmesiyle ortaya çıkan şok durum gibi yerlerde kullanılan serum fizyolojik, gözyaşı olmaması mukoza kurumaları gibi benzeri hastalıklarda da kullanılır.Ayrıca diş hekimliğinde vital pulpa tedavilerinde pulpa yarasının temizlenmesi için kullanılır.

SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 5 ml Ampul
Damar içine uygulanır.
– Etkin madde: 1 ml’si 9 mg sodyum klorür içerir.
– Yardımcı madde (ler): Enjeksiyonluk su.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kisisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu
ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında
yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 nedir ve ne için kullanılır?

2. SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9’u kullanmadan önce dikkat edilmesi
gerekenler

3. SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9’un saklanması
Başlıkları yer almaktadır.

SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 nedir ve ne için kullanılır?

 • SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9, diğer katı formdaki ilaçların çözünmesinde
  ve sıvı formların seyreltilmesinde kullanılan bir elektrolit çözeltisidir.
 • SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9, 5 ml’lik şeffaf, cam ampul içerisinde
  ambalajlanmıştır. 10 ampul içeren kutularda ambalajlanmıştır.
 • SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK% 0.9, katı antibiyotik ilaçların,
  mikroorganizmalardan arındırılmış, ateş oluşturan madde içermeyen ve vücut sıvısına
  eşdeğer enjeksiyon çözeltilerini hazırlamak için çözücü olarak, gerektiğinde kan
  sıvısının yedeği olarak doğrudan doğruya enjeksiyon için, hücre-dışı sıvının belli başlı
  yapıtaşlarından olan sodyum ve klorür iyonları içerdiğinden, bu iyonların kaybını
  karşılamak bakımından ishal, kusma ve vücuttan mineral kaybı olanlarda kullanılır.

2. SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9’u kullanmadan önce dikkat edilmesi
gerekenler
SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9’u aşağıdaki durumlarda
KULLANMAYINIZ
• Kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, kanda fazla sodyum veya sıvı olması gibi vücutta
tuz birikmesi eğilimi görülen olaylarda SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK %0.9
dikkatle kullanılmalı, aşırısından kaçınılmalıdır.
• Rahimin fazla kasıldığı durumlarda SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK %0.9
kullanılmamalıdır.
SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ
KULLANINIZ
• Çocuklara enjeksiyon dikkatlice verilmelidir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.
3.SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9’un yiyecek ve içecek ile kullanılması
Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar hamilelikte SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK %
0.9’un zararının olduğunu göstermemektedir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 emzirme süresince kullanılıp kullanılmayacağına
doktorunuz karar verecektir.
Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir olumsuz etkisi söz konusu değildir.
SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı
maddeler hakkında önemli bilgiler
SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 her 1 ml’sinde 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva
eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez. Böbrek yetmezliği gibi vücutta tuz
birikmesi eğilimi görülen olaylarda dikkatle kullanılmalı, aşırısından kaçınılmalıdır.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Yüksek sodyum alınması serumdaki lityum düzeyini düşürürken, düşük sodyum ise serum
lityum düzeyini arttırır.
Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
4. SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Antibiyotikleri çözmek için ilacın türüne göre yeterli ölçüde kullanılır.
Hücre-dışı sıvı ihtiyacı için kan sıvısı yedeği olarak kullanılırken günlük doz ihtiyaca göre
düzenlenir ve genellikle 500 ila 1000 ml’yi geçmez.
Uygulama yolu ve metodu:
SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK %0.9 damar içine uygulanır.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
Çocuklara enjeksiyon dikkatlice verilmelidir.
Yaşlılarda kullanımı:
Özel bir önlem gerekmemektedir.
Özel kullanım durumları:
(Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği v.b)
Böbrek yetmezliği gibi vücutta tuz birikmesi eğilimi görülen olaylarda dikkatle kullanılmalı,
aşırısından kaçınılmalıdır.
Eğer SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna
dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9
kullandıysanız
SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9’dan kullanmanız gerekenden fazlasını
kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9’u kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

5.SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek
etkiler
Herhangi bir etki beklenmemektedir.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9’un içeriğinde bulunan maddelere
duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9’u
kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın
hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
– Ateşlenme,
– Enjeksiyon yerinin iltihaplanması
– Damarlarda morarma, kızarıklık ve ağrı
– Soluk alıp vermede güçlük (akciğerlerde su toplanmasına bağlı)
– Kalp yetmezliğine bağlı soluk alıp vermede güçlük, parmak uçlarında morarma, bacaklarda
şişlik
– Ani gelişen felç, yutmada ve konuşmada güçlük (santral pontin miyelinozis denilen hastalığa
bağlı olarak)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9’a karşı
ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek
olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya
size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.
– Tansiyon düşmesine bağlı baş dönmesi, bayılma hissi, güçsüzlük
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
– Damarlarda fazla su olması
– Kandaki sodyum, potasyum gibi maddelerin miktarının normalin dışına çıkması
Bunlar SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9’un hafif yan etkileridir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9’un saklanması
SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği
yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Işıktan uzakta, 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız
Ambalajdaki/kartondaki/şişedeki son kullanma tarihinden sonra SERUM FİZYOLOJİK
İZOTONİK % 0.9’u kullanmayınız /son kullanma tarihinden önce kullanınız.
Son kullanma tarihinin ilk iki rakamı ayı, son dört rakamı yılı gösterir.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SERUM FİZYOLOJİK
İZOTONİK % 0.9’u kullanmayınız.
Ruhsat Sahibi: ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Necipbey Cad. No.88
55020 – SAMSUN
Tel : (0362) 431 60 45
(0362 ) 431 60 46
Fax : (0362) 431 96 72
Üretim Yeri: ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Necipbey Cad. No.88
55020 – SAMSUN
Tel : (0362) 431 60 45
(0362 ) 431 60 46
Fax : (0362) 431 96 72
Bu kullanma talimatı …….’de onaylanmıştır

Leave a Reply